Ett honungsbi tittar ut från en vit blåklocka.
Ett honungsbi tittar ut från en vit blåklocka.
En parasitfluga på pollenjakt.
En parasitfluga på pollenjakt.
En tistelbock i det gröna.
En tistelbock i det gröna.
Almsnabbvinge på vädd.
Almsnabbvinge på vädd.
Två skogsnätvingar.
Två skogsnätvingar.
Porträtt på skogsnätvinge.
Porträtt på skogsnätvinge.
En långhorning, någon av blombockarterna. Vivlarna bakom hade tänkt sig en stund för sig själva men blev störda.
En långhorning, någon av blombockarterna. Vivlarna bakom hade tänkt sig en stund för sig själva men blev störda.
Inte lätt att vara vivel! När blombocken ätligen gav sig iväg kom en flyttblomfluga.
Inte lätt att vara vivel! När blombocken ätligen gav sig iväg kom en flyttblomfluga.
Flyttblomflugan var riktigt närgången mot ena viveln.
Flyttblomflugan var riktigt närgången mot ena viveln.
Ett storsovarbi (Chelostoma rapunculi) i en näva. Sovbina gillar annars blåklockor.
Ett storsovarbi (Chelostoma rapunculi) i en näva. Sovbina gillar annars blåklockor.
Men det går bra med nävor också.
Men det går bra med nävor också.
Ängscitronbi, Hylaeus confusus, i vit malva.
Ängscitronbi, Hylaeus confusus, i vit malva.
Ängssandbi (Andrena bicolor) på näva.
Ängssandbi (Andrena bicolor) på näva.
När bin och humlor sträcker ett ben i luften är det ungefär liktydigt med "fingret", de säger "här är upptaget!". Den här humlan har två ben i luften, det måste väl då betyda "dra åt h-e"...
När bin och humlor sträcker ett ben i luften är det ungefär liktydigt med
Blomkrabbspindeln sitter i en blåklocka och bjuder välkomnande in matgäster. Ja, med betoning på MAT då förståss.
Blomkrabbspindeln sitter i en blåklocka och bjuder välkomnande in matgäster. Ja, med betoning på MAT då förståss.
Jo, det finns förvisso gökbin, men detta är två gårdscitronbin som vill bli fler.
Jo, det finns förvisso gökbin, men detta är två gårdscitronbin som vill bli fler.
Svartfläckig blåvinge (Maculina arion), en riktig raritet!
Svartfläckig blåvinge (Maculina arion), en riktig raritet!
Hane av Lusernbi (Melitta leporina).
Hane av Lusernbi (Melitta leporina).
Torka tåren... eller i alla fall putsa ögonen från pollen. Ängssandbiet tar en paus.
Torka tåren... eller i alla fall putsa ögonen från pollen. Ängssandbiet tar en paus.
Färdigt! Ängssandbiet förbereder avfärd.
Färdigt! Ängssandbiet förbereder avfärd.
Flyttblomfluga hovrar framför väddblomma.
Flyttblomfluga hovrar framför väddblomma.
Lysingbi (Macropis europaea) inspekterar praktlysingblommorna.
Lysingbi (Macropis europaea) inspekterar praktlysingblommorna.
Ett redan tämligen fullastat lysingbi skördar vidare.
Ett redan tämligen fullastat lysingbi skördar vidare.
Sommar, sommar, sommar... lysingbiet jobbar vidare i solskenet.
Sommar, sommar, sommar... lysingbiet jobbar vidare i solskenet.
Inte plats till mycket mer i lysingbiets pollenknyckarbyxor!
Inte plats till mycket mer i lysingbiets pollenknyckarbyxor!
Tandsandbi (Andrena denticulata) på stånds.
Tandsandbi (Andrena denticulata) på stånds.
Tandsandbiet gör sig klart för avfärd.
Tandsandbiet gör sig klart för avfärd.
Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) på stånds.
Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) på stånds.
Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) på stånds.
Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) på stånds.
Ett honungsbi dricker på en fuktig sten.
Ett honungsbi dricker på en fuktig sten.
En helikopterliknande fluga på solvarm sten.
En helikopterliknande fluga på solvarm sten.
Ett lysingbi visar upp sina vita lår.
Ett lysingbi visar upp sina vita lår.
Blomkrabbspindel på malva.
Blomkrabbspindel på malva.
Blomkrabbspindeln kurar ihop sig i malvans blomma medan den väntar på att maten ska servera sig.
Blomkrabbspindeln kurar ihop sig i malvans blomma medan den väntar på att maten ska servera sig.
Gårdscitronbi i näva.
Gårdscitronbi i näva.
Citronbin är krävsamlande, de samlar pollen och nektar i krävan. Ibland blåser de en bubbla av det insamlade.
Citronbin är krävsamlande, de samlar pollen och nektar i krävan. Ibland blåser de en bubbla av det insamlade.
Sedan sväljer citronbiet igen, för att...
Sedan sväljer citronbiet igen, för att...
...strax blåsa en ny bubbla. Så kan de hålla på en stund.
...strax blåsa en ny bubbla. Så kan de hålla på en stund.
Ett metallsmalbi (Lasioglossum morio) spanar från nävans kant.
Ett metallsmalbi (Lasioglossum morio) spanar från nävans kant.
Metallsmalbiet visar sig i all sin gröna glans.
Metallsmalbiet visar sig i all sin gröna glans.