Januari 2017

Bilder från januari månad 2017.

Snön försvann i Hästahagen.

Christer Nilsson