Januari 2017

Bilder från januari månad 2017.

Det kom dimma.

Christer Nilsson