Januari 2017

Bilder från januari månad 2017.

Ormvråken syntes nästan inte i dimman.

Christer Nilsson