Januari 2017

Bilder från januari månad 2017.

En grönsiska förser sig.

Christer Nilsson