Februari 2017

Bilder från februari månad 2017.

En gulsparv lade sig att sova under fågelbordet.

Christer Nilsson