Februari 2017

Bilder från februari månad 2017.

Snö! sa Nicke och vägrade att gå ut.

Christer Nilsson