Februari 2017

Bilder från februari månad 2017.

Tveksamt om ens julkortsfågeln domherre uppskattade nederbörden.

Christer Nilsson