Februari 2017

Bilder från februari månad 2017.

I Hästahagen kunde man upptäcka stora vidder i det lilla landskapet.

Christer Nilsson