Februari 2017

Bilder från februari månad 2017.

Dolt, om man inte tittar noga under promenaden.

Christer Nilsson