Linnekulla.se

Juni 2017

Bilder från Linnekulla juni månad 2017.

Vissa göttar sig medan andra jobbar. Ett gökbi, ett antal arter som parasiterar på andra solitära bins bon.

Christer Nilsson