Juni 2016

Bilder från juni månad 2016. Full fart bland humlor och bin!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Christer Nilssdon