Augusti 2016

Bilder från augusti månad 2016. Full sommar men hösten närmar sig.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Christer Nilsson