Utter och kungsfiskare.

Bilder från Naturum i Kristianstad 15 februari 2016.

Men så sträckte den på sig så att ögat blev fritt.

Christer Nilsson