Utter och kungsfiskare.

Bilder från Naturum i Kristianstad 15 februari 2016.

Men något av den kan anas i flyktbilderna.

Christer Nilsson