Utter vid Naturum Vattenriket, Kristianstad.

Bilder från Naturum i Kristianstad 19 februari 2016.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Christer Nilsson