Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Rödmurarbi (Osmia bicornis - även Osmia rufa)
Rödmurarbi (Osmia bicornis - även Osmia rufa)
Rödmurarbi i midsommarblomster.

Christer Nilsson