Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Fibblesmalbi (Lasioglossum leucozonium)
Fibblesmalbi (Lasioglossum leucozonium)
Fibblesmalbiet i profil.

Christer Nilsson