Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Metallsmalbi (Lasioglossum morio)
Metallsmalbi (Lasioglossum morio)
Ett metallsmalbi på kronblad av parksallatblomma. Ett ev de riktigt små solitärbina.

Christer Nilsson