Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Blåklocksbi (Melitta haemorrhoidalis)
Blåklocksbi (Melitta haemorrhoidalis)
Blåklockbi med kattansikte?

Christer Nilsson