Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Guldsmalbi (Lasioglossum aeratum)
Guldsmalbi (Lasioglossum aeratum)
Guldsmalbi visar sin gyllene ända.

Christer Nilsson