Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Gårdscitronbi (Hylaeus communis)
Gårdscitronbi (Hylaeus communis)
Ansikte på gårdscitronbi, tyvärr delvis skymt.

Christer Nilsson