Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Praktbyxbi (Dasypoda hirtipes)
Praktbyxbi (Dasypoda hirtipes)
Ett praktbyxbi på födojakt.

Christer Nilsson