Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Praktbyxbi (Dasypoda hirtipes)
Praktbyxbi (Dasypoda hirtipes)
Ett vackert praktbyxbi förser sig av blommans gåvor. Man anar var namnet kommer ifrån.

Christer Nilsson