Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

Fibblesmalbi (Lasioglossum leucozonium)
Fibblesmalbi (Lasioglossum leucozonium)
Humlor och bin "ger fingret" genom att sträcka upp ett ben när de vill vara ifred. Fibblesmalbiet här förstärker med att visa gadden. Kan inte missförstås!

Christer Nilsson