Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Christer Nilsson