Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Christer Nilsson