Solitära bin

Solitära bin (vildbin) fotograferade sommaren 2015 på vår tomt i Linnekulla.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Christer Nilsson