Made with Xara
Neonikotinoider
Sedan jag upptäckte vilken fascinerande värld som öppnar sig när man börjar titta närmare på bin och humlor -som ju också är bin- och andra pollinerande insekter, har jag så klart försökt lära mig mer om dem. Jag fick ögonen på professor Dave Goulsons bok “Galen i humlor” (info om boken här) som gav mig massor av roande läsning och kunskap. Uppföljaren “Galen i insekter” (länk till info) är precis lika läsvärd! I slutet av den boken tar Goulson ingående upp hoten mot våra pollinatörer. Det är inte lika rolig läsning. Jag kände en groende förtvivlan växa inombords medan jag läste. Finns det inget hopp om mänskigheten? Är vår gemensamma galenskap total? Professor Goulson tror att det finns hopp och menar att galna är vi inte, det går att bryta trenden. Förhoppningsvis har han rätt. Det professor Goulson tar upp i boken slut kan man också få sig till livs i en upptagning av hans föreläsning i ämnet vid Plymouth University som finns på YouTube: The second Annual Plymouth Linnean Lecture was held on Wednesday 18th March 2015 at Plymouth University by Professor Dave Goulson and was entitled "Bees, Pesticides and Politics: the impact of neonicotinoids on UK bumblebees ". Klicka på länken och ta del -gärna på tv-apparat- av skrämmande forskningsresultat om neonikotinoider och deras verkan på insekter, andra djur och oss. Hur giftet inte håller sig till plantan som betats utan sprids. Hur det anrikas i jorden och tas upp i andra grödor som odlas på marken. Hur det hamnar i vattnet och ger verkningar där. Klicka på bild för större format Nu menar ju professor Goulson att det finns hopp, möjligheter att få till förändring. EU:s expertmyndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, har bekräftat hotet mot pollinatörer skriver ATL. EU-parlamentet stöttar förbud, skriver ATL också. Hos Jordbruksverket finns en rapport om att vilda bin påverkas. Man skriver att “Bekämpningsmedlet har sannolikt inte påverkat honungsbinas hälsa” men professor Goulson har andra resultat, korta studiet ger inte bevis men det finns tydliga tecken på att långvarig exponering ger helt andra resultat (föreläsningen). Det låter ju onekligen mycket märkligt att honungsbin inte skulle påverkas av gifter som effektivt har ihjäl deras vilda släktingar. Det finns alternativ till att förgifta allt och alla, tar BeeLife upp. Om det finns alternativ förefaller det ju inte så klokt att fortsätta förgiftningen. När man dessutom får veta att företagen bakom neonikotinider kräver kompletterande giftbehandlingar under växtperioden utöver betningen undrar man vad betningen med neonikotinoider egentligen har för verkan. Ytterligare en synpunkt; de flesta odlare som använder betat utsäde är ju beroende av pollinatörer för stora delar av sina odlingar. Inte för vindpollinerade sädesfält, men mycket annat. Det får mig att tänka på talesättet “det var kort värme sa han som pinkade i byxorna”. Eller att släcka eldsvådan med fotogen. Förhoppningsvis har professor Goulsen rätt, det finns hopp och galna är vi inte, det går att ändra utvecklingen. Mycket och viktig information om neonikotinider finns hos Ringsjöortens Biodlarförening i en artikel av professor emeritus Bengt Nihlgård. Den som är intresserad av bin och humlor och vill veta mer om dem, kan besöka gruppen Vi som gillar bin & humlor  på Facebook. Där får man hjälp av landets yppersta expertis. En annan Facebookgrupp är Bibataljonen, som har inriktning på hoten mot pollinatörerna. Klicka på bild för större format
Start Fotobloggen Speciella bildspel Solitära bin Tidigare bildspel Kristinas keramik Kristinas keramik bilder Made with Xara Solitära bin Neonikotinoider Sterila växter Bihotell Solitära bin 2015 Trädgårdssandbi i har-risblomma. Åkerhumla Trädgårdshumla besöker kungsljus. Metallsmalbi på blomma av parksallat. Ett fibblesmalbi klargör att här är det upptaget, dra någonannanstans! Åkerhumla på väg till blåeld. Praktbyxbi på parksallatblomma. Ett honungsbi vittjar lupinen. Ett lysingbi besöker praktlysingblommor. Citronbi blåser nektarbubbla.
Neonikotinoider är insektsgifter som man behandlar - betar- utsäde med för att döda skadeinsekter. Giftet tas upp av hela växten när fröet gror, och sprids till alla växtdelar. Tanken är att giftet skall stanna i växten och verka där. Ordet neonikotinoid  består av delarna neo = ny nikotin = nikotin oid = liknande
2018-03-30
SE SÄRSKILT: Professor Goulsons föreläsning: "Bees, Pesticides and Politics: the impact of neonicotinoids on UK bumblebees " Professor emeritus Bengt Nihlgårds artikel om neonikotinoiders inverrkan på naturen hos: Ringsjöortens Biodlarförening  
Neonikotinoider